10/2/09

ALPICAT. MUNICIPIO DE LLEIDA. TERRITORIO

Llibre que consta de quatre apartats. El primer exposa la problemàtica d’Alpicat pel que fa referència a la planificació urbanística. El segon ens planteja el futur d’una societat de pagesos explotadors o un futur reformat a través d’una ensenyança empresarial, dedicada a la producció, amb una universitat empresarial agrícola i ramadera d’especialització, que treballaria conjuntament amb les branques professionals complementàries de serveis. El tercer exposa el treball de rectificació del tram de Lleida a Almacelles, de l’autovia Lleida-Osca.
En l’últim es planteja el treball de rectificació de la carretera Lleida-Vielha, concretament del tram Lleida-Ibars de Noguera.