9/12/13

TRINITARIS A LES TERRES DE LLEIDA: ELS CONVENTS D'AVIGANYA, LLEIDA, ANGLESOLA I BELLVÍS

GRUP DE RECERQUES DE LES TERRES DE PONENT. Trinitaris a les Terres de Lleida: els convents d'Aviganya, Lleida, Anglesola i Bellvís. Anglesola, 2012.
ISBN: 9789461635030

Actes de la XLI Jornada de Treball de 2010 del Grup de Recerques de les Terres de Ponent.
El llibre està estructurat en dues parts, els estudis sobre la Santa Creu d’Anglesola i els estudis sobre l’ordre dels trinitaris a Catalunya i en particular a les Terres de Lleida, sobretot a Aviganya, Lleida, Bellvís i Anglesola. Dedicat al primer historiador del poble, mossèn Josep Binefa i Monjo.
Joan J. Busqueta participa a la jornada de treball amb Europa vers 1200: el moviment trinitari en el context d’una nova religiositat. El domini de caritas.

Com a cloenda, el llibre atorga la Segona Distinció ATHÀNAGIA del Grup de Recerques de  Ponent al Dr. Joan J. Busqueta en reconeixement a l'entusiasme que sempre ha demostrat amb la tasca dels centres d'estudis i les entitats culturals de les Terres de Lleida.