30/4/15

PARAULES D'ARTISTES

SIMÓ GOMBAU, Josep Manel. Paraules d'artistes. Edició a càrrec de l'autor. Lleida, 2014
ISBN: 9788461721245

El llibre recull converses amb artistes de gravat de Lleida. Es van realitzar entre el mes de desembre de 2004 i el mes de maig de 2010, període durant el qual es foren publicant trimestralment en una revista local de Lleida. Ara s’apleguen conjuntament en aquest llibre.
L’autor comenta que s’ha intentat captar el que l’artista vol dir, i transmetre-ho amb les seves  paraules i expressió. 
L’objectiu és que, més que de tècnica de gravat, es doni peu a parlar d’art, mitjançant unes preguntes iguals per a tots i altres diferents en funció de la persona, l’obra i la tècnica. La intenció és que l’artista comenti el que vulgui sobre el seu treball, però també les seves motivacions, pensaments, vivències, intentant que parli una mica d’ell mateix.

Es publiquen en aquest volum en el mateix ordre cronològic en què es varen realitzar, i el fet que algun artista no estigui present no es deu a motius de validesa de la seva obra, sinó a què per diferents circumstàncies no va ser possible entrevistar-lo.