8/2/13

LA CULTURA A LLEIDA

La cultura a Lleida. Diari La Mañana, 2011
DL: L-1178/11

L’obra, un esforç col·lectiu signat per noms de prestigi en llurs respectives especialitats, ofereix una profunda perspectiva sobre camps molt diversos, tant pel que fa a la creació artística (des de la pintura, la música i el teatre fins a la dansa i la fotografia) com a la participació associativa en el món cultural, la cura de les infraestructures culturals, la gestió del patrimoni, la revitalització i el manteniment de la cultura popular i fins i tot l’ordenació del nou urbanisme a la capital de Ponent.

El llibre compta amb el testimoni il·lustratiu d’artistes plàstics de renom i les anàlisis de reconeguts especialistes. Joan J. Busqueta col·labora amb Escenari i testimoni. Entorn d’alguns elements del patrimoni històric al paisatge urbà de la ciutat de Lleida.