11/2/09

ALPICAT. RECULL HISTÒRIC

El llibre repassa cronològicament la història d’Alpicat des dels seus orígens fins a l’arribada de la democràcia.
L’obra està estructurada en 12 capítols que tracten els següents temes del nostre municipi: “Els senyals d’identitat: el poble, el nom, l’escut i el segell municipal”, “Els nostres avantpassats. Dels primers pobladors al naixement d’un poble: Vilanova d’Alpicat”, “Alpicat-Lleida: relacions i dependències al llarg dels segles XIV-XVII”, “La Catalunya borbònica del segle XVIII i el naixement de l’Ajuntament d’Alpicat”, “Territori i població”, “Terra i propietat”, “Església i societat”, “Liberalisme i caciquisme a l’Alpicat del segle XIX”, “Els inicis del segle XX”, “La II República (1931-1936)”, “Guerra i revolució (1936-1939)” i “El franquisme”.