8/8/13

SET TARGARINS I CINC LLEIDATANS GRAVADORS

Set targarins i cinc lleidatans gravadors. Editat per Josep Manel Simó. Lleida, 2008
DL: L-673/2008

Set targarins i cinc lleidatans gravadors reuneix el treball gràfic de dotze gravadors, cadascun d’ells amb personalitat artística diferenciada. Tots junts conformen un ventall estètic divers en què hi tenen cabuda tant propostes de tendència figurativa com aquelles que s’aproximen més a l’abstracció.
L’obra gràfica d’aquests dotze creadors mostra que no hi ha necessitat de descartar cap opció, sinó que l’ecosistema creatiu s’enriqueix amb la sinèrgia generada pel contacte entre els habitants més figuratius d’aquest ecosistema i els que ho són menys. El comissari, Josep Manel Simó, que és també un dels artistes participants, elabora un discurs no bel·ligerant, donant aixopluc a propostes estètiques diverses, convocant tant a creadors consolidats i reconeguts amb guardons de notable ressò públic com a d’altres més pròxims al perfil d’artista emergent.
Josep Manel Simó té gust pel paisatgisme, insinua espais amplis utilitzant textures, colors i traços que en ocasions fan de la seva obra una hereva de l’informalisme o l’abstracció.
José Enrique Ruiz incorpora la tipografia mecànica i els mitjans de comunicació en peces que utilitzen la repetició, evocant referents de l’art pop més crític i corrosiu.

Els dotze artistes utilitzen les tècniques del gravat per donar forma a una matèria tan canviant com la sorra per acabar oferint-nos unes obres tan sòlides com el ferro.