15/3/11

MÉTODOS Y MEDIOS EN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Aquesta obra obre un ampli ventall de possibilitats pràctiques d'intervenció per a diferents professionals relacionats amb l'educació per a la salut, aportant multitud de mitjans i recursos didàctics aplicats a l'educació sanitària d'escolars, persones sanes i pacients, amb un enfocament individual (entrevista sanitària) i amb mètodes orientats a col·lectius i grups. El contingut de les diferents aportacions teòrico-pràctiques ve avalat per la contrastada trajectòria professional dels diferents autors, el que fa d'aquest manual un instrument útil en el camp de la promoció de la salut. La pluralitat d'autors aporta una visió multiprofessional de l'educació sanitària. Així, són presents, entre altres, la visió de pedagogs i psicòlegs passant per epidemiòlegs juntament amb altres de publicistes o periodistes, el que forma un ric calidoscopi que ens indica la complexitat de l'acte educatiu i de promoció de la salut.