15/3/11

EL GRUPO EN LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD


Llibre editat pels professors Rosa M. Pérez i Salvador Sáez, professionals relacionats amb la promoció i educació per a la salut. Es tracta d'una obra orientada a la promoció i millora de la salut, com a objectiu col·lectiu, a través dels grups.
Salvador Sáez s'ocupa del capítol quart, on parla del procés grupal per excel·lència: la comunicació, tant verbal com no verbal. Ho explica segons el model sistèmic i descriu dues eines clàssiques d'aplicació: la finestra de Johari per al diagnòstic i el model interactiu de Bales per a l'observació de la comunicació en el grup.
Al capítol cinquè, la Rosa M. Pérez i el Salvador Sáez ens introdueixen els equips de treball, analitzant avantatges i inconvenients i fixant l'atenció en la dinamització del grup i el seu líder.