15/3/11

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: TÉCNICAS PARA EL TRABAJO CON GRUPOS PEQUEÑOS

Qualsevol llibre d'Educació per a la Salut és ben rebut en l'actualitat. Difondre els seus conceptes, mètodes i estratègies és primordial perquè aquest acostament a la Promoció de la Salut sigui utilitzat i aporti cada vegada més els fruits que pot oferir, complementant amb altres accions de la societat que aspiren al benestar.
Els autors han escollit tractar al mateix temps diversos aspectes pràctics (dinàmica de grups) i teòrics (tècniques de dinàmica de grups i instruments d'avaluació).