25/3/11

HUG ROGER III DARRER COMTE DE PALLARS: DE LA GLÒRIA A L'OCÀS

En el volum Hug Roger III, darrer compte de Pallars ―editat en commemoració del 500 aniversari de la mort d’Hug Roger III― trobareu l’estudi de Joan J. Busqueta, professor d’història medieval de la UdL. Juntament amb altres estudiosos com Xavier Eritja, Carme m. Marugan, Jordi Bolós, entre d’altres, confeccionen una aproximació històrica i biogràfica a la figura del darrer comte de Pallars.

Joan J. Busqueta realitza l'estudi "Hug Roger III, senyor en les muntanyes: unes notes sobre la biografia del comte de Pallars. Jordi Bolòs s'encarrega del primer capítol titulat "El comtat del Pallars al segle XV".