3/2/14

JORDI BOLÒSJordi Bolòs i Masclans (Barcelona, 1955) és historiador medievalista. Catedràtic d'Història Medieval de la UdL. Ha centrat les seves recerques en l'estudi de la societat medieval catalana rural (parròquia del Sallent de Santa Pau, la Garrotxa) i urbana (Lleida, segles XIV i XV) i del paisatge històric (Els orígens medievals del paisatge català). Amb aquesta darrera obra va guanyar, l'any 2005, el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca. Publicà l'Atlas Històric d'Andorra i també diversos atles històrics dels comtats carolingis (col·lecció dels Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia) de Besalú, Empúries-Peralada, Girona, Osona, Manresa, Urgell, comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet i comtats de Pallars i Ribagorça, en col·laboració amb Víctor Hurtado. Publicà Castells de la Catalunya Central i el Diccionari de la Catalunya medieval. L'any 2001 publicà Cartografia i història medieval i el 2002 Paisatge i història en època medieval a la Catalunya Nord (Agramunt i Vall de Sió).Va participar en la realització del RAC I (Repertori d'Antropònims catalans dels segles IX i X), conjuntament amb Josep Moran, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Va coordinar la secció d'arquitectura civil i militar i arqueologia de l'obra Catalunya Romànica, editada per l'editorial Enciclopèdia Catalana. La seva tesi de doctorat, dedicada a l'estudi del monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà), va publicar-se l'any 2006. L'any 2008  publicà Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV  i el Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella l'any 2009. S'ha aproximat al coneixement de la vida quotidiana medieval mitjançant la realització d'excavacions arqueològiques (Mas B de Vilosiu) i l'estudi dels documents escrits. Editor de la publicació "Territori i Societat a l'Edat Mitjana i  Territori i Societat: el paisatge històric", de la UdL. Editor també del V, VI i VII "Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local". L'any 2007, va publicar el volum Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval i ha impulsat el Manifest per a l'estudi i la conservació del paisatge històric a Catalunya i a la resta d'Europa. L'any 2010, va començar a dirigir el projecte PaHisCat (Paisatge Històric de Catalunya) que, d'una manera semblant a allò que es fa en el projecte Historic Landscape Characterisation (HLC) anglès, pretén cartografiar els grans canvis que s'han esdevingut en el paisatge al llarg dels segles, amb la doble finalitat de conèixer més bé el passat i de poder gestionar millor el territori en el futur. El 2014 publica Les etapes de la construcció del terriotori a Catalunya. Torrefarrera i la Catalunya occidental i Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV i XVI).