3/6/16

L'ÚLTIM SANT JORDI DE TEA SPUTNIK


JOVEGUILLE. L'últim Sant Jordi de Tea Sputnik
 
De Falces, 2016

ISBN: 9788460854555

Tea Sputnik, una immigrant que treballa d'escombriaire en una ciutat de Catalunya, decideix ajudar a algú en perill la vigília de Sant Jordi. Sense saber-ho, fent això es veu involucrada en un embolic i perseguida per una banda organitzada.

Al lector se li farà de seguida evident que els protagonistes, les víctimes, de "L'últim Sant Jordi de Tea Sputnik" són gent que viuen al marge de les interessades normes socials que els poderosos ens imposen, de les seves feines, dels seus contractes i de les seves certeses. Gent que treballa a deshora, quan la resta es diverteix o descansa. Però tenen, a diferència de qui acata la submissió que ens reclamen, un sistema de valors en què la solidaritat és pilar fonamental. No sé si afegir que, com la majoria de vegades es tracta, a més a més, d'estrangers -odiosa paraula aquesta-, la seva visió del món i de les relacions humanes sembla marcada per una sociabilitat que entre nosaltres manca des de bastant temps endarrere. Carlos Taibo