15/5/23

LES DESPULLES

BAUDELAIRE, Charles. Les despulles

Pagès Editors, 2023.

ISBN: 9788413034416

Les despulles (1866) és el segon llibre de poemes de Charles Baudelaire i l’últim llibre seu que va veure publicat, pocs dies abans de patir l’íctus que el deixaria mut i mig invàlid. S’hi recollien vint-i-dos poemes, entre els quals, els sis de Les flors del mal prohibits judicialment, i uns quants més de primera categoria. Les despulles no s’ha publicat mai en català com a llibre separat. L’edició de Pagès respecta la voluntat i les instruccions de Baudelaire i ofereix fidedignament al públic una obra singular d’un dels més grans creadors de la poesia europea moderna.

Aquí, l’autor de Les flors del mal es gira cap a la vida eterna. 

Les despulles conté vint-i-dos poemes repartits entre cinc seccions, més un poema que fa de pròleg. 

Un parell de poemes de joventut conviuen amb poemes de maduresa i amb poemes posteriors a Les flors del mal

Aquest recull es composa de fragments poètics, la majoria prohibits per l’autoritat de l’època o inèdits.

Tant el pròleg com la traducció són a càrrec de Pere Rovira.