6/10/15

LIBRI

Libri. Testes temporum: el fons de reserva, l'estructura i el funcionament del Servei de Biblioteca i Documentació

Universitat de Lleida, 2000

ISBN: 9788484090830

Libri, plural llatí de llibres, entesos aquí com allò que veritablement són: testimonis savis o plens de saviesa que al llarg del temps (testes temporum, en paraules de Ciceró) han anat perpetuant, mostrant i transmetent els coneixements que la cultura i la ciència en general han generat durant segles i segles en benefici de la humanitat.

Libri recull una selecció de textos de les diverses branques del saber impartides a la Universitat de Lleida, amb la voluntat de ser un petit mostreig dels milers de llibres, publicacions periòdiques i documents diversos que els professors i investigadors de la UdL, a través de l’SBD, han anat incorporant al llarg dels anys a les prestatgeries de la biblioteca universitària.

A més, aquest llibre constitueix un estudi sobre l’estructura i el funcionament del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida, així com de la seva història i de les diverses prestacions que ofereix.

Joan Busqueta hi col·labora amb un dels Estudis i la bibliotecària Mònica Gràcia com a responsable de l'Àrea d'Adquisicions.