15/3/11

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Dins d’aquest llibre es troba un capítol titulat “Recursos didácticos en educación para la salud” escrit per Judith Serrano i Salvador Sáez, tots dos veïns del nostre municipi. L’article defineix a través d’un marc conceptual l’educació per a la salut com un procés per establir i mantenir comportaments favorables a la salut en individus, grups i col·lectivitats. Explica recursos didàctics per tal de dur a terme l’objectiu que es vol assolir. Descriu quins mitjans poden ser útils i els diferents mètodes educatius basats en aquests mitjans per tal d’acabar en una avaluació de l’efectivitat d’aquests mètodes i mitjans descrits.