17/3/11

ENTRE NOSALTRES

Antologia poètica de la seva obra. El volum inclou també peces inèdites i prosa poètica. El llibre està dividit en dues parts. La primera intitulada Vers es compon de 40 poemes seleccionats dels seus llibres: Distàncies (1981), Cartes marcades (1988), La vida en plural (1996) i La mar de dins (2003). Aquesta part també inclou un apartat titulat Versions on podem llegir 15 poemes pertanyents a Vint-i-cinc flors del mal de Charles Baudelaire (2008) i Les roses de Ronsard (2009). Aquesta primera part conclou amb un darrer apartat titulat Inèdits que està format per 5 poemes. La segona part del llibre, sota el nom de Prosa, inclou 23 articles com a columnista al diari AVUI i recollits en el seu llibre Diari sense dies (2004).